top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető

Tájékoztatjuk arról, hogy az ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint Adatkezelő a https://www.sas.answare.hu/?lang=hu informatív honlap (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogató természetes személyek mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

2. Az Adatkezelő és a képviselője elérhetőségei

Az adatkezelő:

Neve: ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

Képviselője:

Neve: Ghymes Balázs

E-mail: info[kukac]answare.hu

Telefon: +36 1 231-2200

3. Cookie adatkezelések

Data Controller hereby informs Data Subjects about the use of cookies of the Webpage. Cookies are small data files which help the websites to provide better user experience. These files are saved on the user’s device on his/her first visit on the Webpage, and during the next visit, the browser reads the files and identifies the user. According to the GDPR, these data files are considered personal data in certain circumstances, since in case the earlier set of cookies is sent back by the browser, then the service provider handling the cookies is able to link the current visit of the user with his/her earlier visits, but only for its own content. According to the relevant legislation, cookies can be placed on the user’s device without his/her consent only if it’s a prerequisite for the proper functioning of the website. Every other (not necessary) cookie can be saved only based on the consent of the user.

3.1. Szükséges cookie-k

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a https://www.sas.answare.hu/?lang=hu informatív honlapot meglátogató természetes személyek.

A kezelt adatok köre: munkamenet azonosító, a weboldal felkeresésének ideje.

Az adatkezelés célja: A szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A Honlap ezen cookiek használata nélkül nem működik megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja: A szükséges cookiek használatához az érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

w4.jpg
w6hu.jpg

3.2. A cookie kezelésével kapcsolatos közös szabályok

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a cookiek használatával gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az informatikai rendszerek üzemeltetéséért, valamint a marketing tevékenységért felelős munkatársak, továbbá az Adatkezelő vezetősége ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei: wix.com Ltd.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek Honlap üzemeltetés, tárhely szolgáltatás

4. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5. Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

6. További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

bottom of page